Czym jest DoFizjo.pl

DoFizjo.pl jest portalem internetowym służącym do samodzielnego rezerwowania wizyt przez pacjentów w trybie on-line. Rezerwacja może być wykonana z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Portal DoFizjo.pl jest ściśle zintegrowany z systemem AsPhys, a zatem rezerwacje terminów dokonane przez pacjentów natychmiast zostają uwidocznione w grafiku pracy fizjoterapeuty, do którego pacjent się umówił. Następnie wystarczy by użytkownik tak umówioną wizytę bądź konsultację potwierdził aby wskazany przez pacjenta termin stał się w grafiku fizjoterapeuty planowanym – przygotowanym do wykonania. Niewątpliwie istotną zaletą tej funkcjonalności jest, w wypadku konsultacji otrzymanie możliwości wypełniania karty pacjenta, a w przypadku wizyty wykonanie jej opisu czyli odpowiednio założenie lub, w wypadku już prowadzonego procesu terapeutycznego, kontynuowanie ciągłości dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej w procesie terapeutycznym.

Kategoryzacja problemów medycznych pacjentów

Podział problemów medycznych pacjentów na kategorie funkcjonował w systemie AsPhys od samego jego początku. Na potrzeby portalu DoFizjo.pl został on dodatkowo rozszerzony, co spowodowało, że mamy możliwość określenia, w ramach których spośród 10 kategorii nasza placówka jest w stanie udzielić pomocy pacjentom. Przyporządkowanie określonych dysfunkcji pacjenta do którejś z tych kategorii uchroni nas przed sytuacją, w której pacjent, umawiając się on-line do fizjoterapeuty w naszej placówce nie otrzyma oczekiwanej pomocy. Unikniemy zatem sytuacji gdzie np. umówione on-line przez rodzica kilkumiesięczne dziecko nie mogłoby zostać skonsultowane w naszej placówce, ponieważ żaden z naszych fizjoterapeutów nie posiada kwalifikacji niezbędnych do przeprowadzenia takiej konsultacji.

Zatem dzięki wskazaniu przez pacjenta w procesie rejestracji odpowiedniej kategorii problemu medycznego, pacjent będzie mógł umówić się w ośrodku, który obsługuje wskazany przez niego problem medyczny. Stanie się tak ponieważ właściciel placówki konfigurując swój profil w portalu DoFizjo.pl zadeklarował możliwość świadczenia usług m.in. w ramach tego konkretnego rodzaju problemu.

Sposoby dostępu do portalu DoFizjo.pl przez pacjenta

Dostęp do portalu DoFizjo.pl w celu umówienia wizyty on-line przez pacjenta został umożliwiony w następujący sposób.

 1. Pacjent może odwiedzić bezpośrednio stronę portalu korzystając z adresu https://dofizjo.pl. W tym przypadku będzie miał możliwość dostępu do wszystkich placówek prowadzących działalność na wskazanym przez niego obszarze, obsługujących jego dysfunkcję (którą wskazał w procesie rejestracji). Dopiero spośród wyświetlonych placówek spełniających jego kryteria wyboru będzie w stanie wybrać tę, z której usług będzie chciał skorzystać.
 2. Drugim sposobem umówienia się przez pacjenta z wykorzystaniem portalu DoFizjo.pl jest skorzystanie z odpowiedniego linku zamieszczonego na stronie wybranej już przez pacjenta placówki. Dzięki tej formie zostanie on przeniesiony na stronę portalu DoFizjo.pl. Udogodnieniem dla pacjenta korzystającego z tej wersji rejestracji będzie automatyczne ustawienie placówki, z której strony został przeniesiony, lecz z możliwością zmiany jej na inną, zgodnie z oczekiwaniami pacjenta.
 3. W przypadku, gdy placówka fizjoterapeutyczna w procesie konfiguracji DoFizjo wykona działania mające na celu osadzenie portalu rejestracji on-line w ramach mechanizmu iframe na swojej stronie internetowej, wówczas pacjentowi udostępniona zostanie możliwość zarejestrowania się w placówce, na której stronie internetowej przebywa, bez konieczności opuszczania jej strony WWW. Ta opcja spowoduje, iż pacjent nie będzie miał już możliwości wyboru innej placówki aniżeli ta, z której strony internetowej skorzystał aby znaleźć się w środowisku portalu do rejestracji on-line.

Korzyści placówki z dostępu do funkcjonalności samodzielnej rejestracji pacjentów on-line w portalu DoFizjo.pl

 • Widoczność placówki dla nowych pacjentów korzystających z usługi DoFizjo.pl
 • Wzbogacenie oferty każdej placówki o możliwość samodzielnej rejestracji zarówno przez nowych jak i już korzystających z usług placówki pacjentów.
 • Bezkosztowe korzystanie z narzędzi marketingowych promujących portal DoFizjo.pl, a tym samym każdą placówkę z nim współpracującą.
 • Możliwość pozyskiwania pacjentów, zarówno nowych jak i umawiania dotychczasowych, bez konieczności angażowania personelu placówki, co przekłada się na oszczędność czasu, środków finansowych i wpływa na usprawnienie funkcjonowania podmiotu.
 • Możliwość pozyskiwania pacjentów o każdej porze, każdego dnia tygodnia.
 • Widoczność placówki dla stale zwiększającej się liczby pacjentów dzięki promocji portalu DoFizjo.pl i usługi samodzielnej rejestracji przez pacjentów on-line.
 • Możliwość połączenia funkcjonalności samodzielnego umawiania się przez pacjentów w trybie on-line z dokumentacją medyczną pacjenta prowadzoną w placówce w formie elektronicznej.

Cena

Umówienie wizyty on-line jest bezpłatne dla pacjenta.
Dla gabinetu fizjoterapeutycznego wykonanie pojedynczej rezerwacji wizyty on-line to koszt dwóch sms-ów, które niezbędne są do:

 1. weryfikacji wprowadzonych przez pacjenta danych osobowych, oraz
 2. potwierdzenia faktu rejestracji w wybranej przez pacjenta placówce.

Jeżeli gabinet korzystający z systemu AsPhys ma włączoną opcję powiadomień SMS, to smsy wykorzystywane w procesie rejestracji wizyty pomniejszają dostępną pulę SMS. Po wykorzystaniu przysługującej placówce puli SMS, lub w przypadku gdy placówka nie ma włączonej funkcjonalności wysyłania powiadomień SMS w celu przypominania pacjentom o terminach nadchodzących wizyt, koszt każdej z dwóch wiadomości SMS (weryfikacyjnej i potwierdzającej) to 20gr brutto. Tak więc łączny, całkowity koszt placówki związany z umówieniem się samodzielnie przez pacjenta na 1 wizytę to 40gr brutto.

Jak obsłużyć rezerwację on-line w portalu AsPhys

Rezerwacje on-line są widoczne na grafikach pracy terapeutów w portalu AsPhys jako wyróżnione terminy. Aby rezerwacja stała się wizytą bądź konsultacją powiązaną z dokumentacją medyczną pacjenta wystarczy kilka kliknięć. Ten materiał przedstawia jak to zrobić.

Jak włączyć usługę DoFizjo.pl

Funkcjonalność rezerwacji wizyt on-line dostępna jest po podpisaniu umowy abonamentowej na korzystanie z systemu AsPhys. Usługa nie jest dostępna dla klientów w okresie testowym.

Jeżeli Twoja umowa została zawarta przed 01.01.2020 to w celu włączenia funkcjonalności rezerwacji on-line skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo.

Aby dodać swoją placówkę do portalu DoFizjo wykonaj kilka prostych kroków opisanych w instrukcji.