OBSŁUGA WIZYTY ZAREJESTROWANEJ ON-LINE W SYSTEMIE ASPHYS

Wizyta umówiona przez portal DoFizjo.pl na grafiku w systemie AsPhys wygląda jak na załączonym obrazku:

Aby wizyta została prawidłowo zaewidencjonowana w systemie AsPhys należy wykonać poniższe kroki:

 1. Klikamy na wizytę on-line – pojawia się okno dialogowe Konfiguracja rezerwacji wizyty DoFizjo, ze wskazaniem danych pacjenta i terminu wizyty.

  W pierwszej kolejności system wyszukuje osobę w bazie pacjentów po numerze telefonu, z którego zarejestrowano wizytę. Jeśli nie ma odpowiadającego nr telefonu to kolejno wyszukuje po nazwisku.

  Jeżeli danej osoby nie ma w bazie pacjentów placówki to otrzymujemy informację o jej braku:


  Klikamy Dodaj pacjenta. System automatycznie wypełnia dane podane przez pacjenta w procesie rejestracji on-line. Można uzupełnić pozostałe dane. Zapisujemy. Dane pacjenta pojawiają się na liście pacjentów.

 2. Wybieramy pacjenta klikając na pasek z danymi.
 3. Klikamy przycisk Dalej 
 4. Pojawia się okno dialogowe, zawierające informacje o sugerowanym problemie medycznym, komentarzu i rodzaju wizyty wybranej przez pacjenta w procesie rejestracji. Dla istniejącego pacjenta określamy czy jest to wizyta/konsultacja w ramach nowego/istniejącego problemu medycznego:


  Dla nowego pacjenta wskazujemy rodzaj pierwszej wizyty.

 5. Po otwarciu okna z danymi wizyty uzupełniamy dane lub je edytujemy.
 6. Klikamy Zapisz

Wizyta lub konsultacja na grafiku przyjmuje standardową postać terminu w systemie AsPhys.

Wizytę umówioną on-line użytkownik AsPhys możne potwierdzić na grafiku w dniu bieżącym i dniach przyszłych natomiast rezerwacji on-line w dniach przeszłych nie można już potwierdzić – po okresie 90 dni od dnia przeprowadzenia rezerwacji on-line przez pacjenta na portalu DoFizjo.pl rezerwacja znika z grafiku.