Korzyści

Ułatwione zarządzanie
pracą gabinetu

Zadaniem AsPhys jest wsparcie każdej wielkości gabinetów fizjoterapeutycznych. Zarówno jednoosobowa działalność fizjoterapeutyczna, jak i kilkuosobowa placówka w swej codziennej pracy skupia się przede wszystkim na współpracy z pacjentem, lecz nie powinna zapominać o kwestiach organizacji i zarządzania. Rodzi to konieczność dostępu do analiz zapewniających kontrolę przychodów i kosztów, a w efekcie zysków placówki.

System obrazuje wysycenie gabinetów oraz tworząc grafiki pracy terapeutów, daje możliwość efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego placówki. To wszystko może być przedstawione w różnego rodzaju zestawieniach, raportach i rozliczeniach, co stanowi niezbędny element do podniesienia wyników finansowych każdego przedsiębiorcy.

Kompleksowa
obsługa pacjenta

Dzięki wdrożeniu systemu AsPhys w placówce fizjoterapeutycznej, otrzymujemy możliwość zgodnego z obowiązującymi przepisami, tworzenia i przechowywania dokumentów dotyczących naszych pacjentów.

Asystent Fizjoterapeuty zapewnia kompleksowe wsparcie przebiegu procesu terapeutycznego, od momentu rejestracji pacjenta w systemie, poprzez nadzór szeregu konsultacji, porad i wizyt, aż do momentu wydania pacjentowi dokumentacji opisującej cały proces leczenia. Dodatkowo dzięki współpracy z serwisem etarapia24.pl możliwe jest prowadzenie terapii zdalnej oraz umawianie wizyt online.

Struktura systemu porządkuje problemy medyczne pacjentów, dając w ten sposób rzetelny obraz przebiegu terapii. Dzięki temu otrzymujemy odrębny monitoring przebiegu każdego procesu leczenia, a zdarzenia medyczne (wizyty, konsultacje, porady) są grupowane tematycznie i możliwe do wyselekcjonowania w harmonogramach, rejestrach i zestawieniach.

Funkcjonalności systemu zapewniają:

  • tworzenie kart pacjentów podczas konsultacji lub porad lekarskich;

  • diagnostykę w ramach wykonywania badań;

  • planowanie procesów terapeutycznych;

  • obserwacji postępów prowadzonych terapii;

  • generowanie niezbędnej dokumentacji tworzonej w procesach terapeutycznych w postaci elektronicznej jak i papierowej.

Bezpieczeństwo
i dostępność

Serce oprogramowania AsPhys jest ulokowane w jednym z najbezpieczniejszych Data Center w Polsce. Obowiązują tam bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony fizycznej, przeciwpożarowej i innych aspektów, bardzo istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa danych. Zabezpieczenia programowe wykorzystywane przy tworzeniu systemu AsPhys są porównywalne do tych, które stosowane są w systemach bankowości internetowej.

Dostęp do systemu AsPhys jest możliwy z każdego komputera stacjonarnego, przenośnego oraz urządzeń mobilnych z systemem Android, posiadającego dostęp do Internetu. AsPhys jest dostępny w chmurze, dzięki czemu użytkownicy nie przechowują na swoich komputerach żadnych danych wrażliwych i nie musza troszczyć się o wykonywanie kopii zapasowych. Jedyne do czego są zobowiązani, to zabezpieczanie własnego urządzenia pod kątem aktualności systemu operacyjnego i przeglądarki (aktualizacje automatyczne) oraz posiadanie oprogramowania antywirusowego. Podejście takie gwarantuje użytkownikom AsPhys ogromną swobodę i wygodę dostępu do danych swoich pacjentów o każdej porze dnia i nocy.

Po co to wszystko? Przede wszystkim po to, aby móc zrezygnować z papierowych kalendarzy, arkuszy kalkulacyjnych, papierowych teczek pacjentów i innych form przechowywania wrażliwych danych, które to formy, w świetle obowiązujących przepisów, są nieodpowiednie, a dla samych fizjoterapeutów niewygodne i zawodne.

Zgodność z Ustawą o Zawodzie
Fizjoterapeuty i RODO

Prace nad asystentem fizjoterapeuty rozpoczęte zostały w 2015 roku, tj. przed wejściem w życie aktów prawnych, które na dzień dzisiejszy niosą wytyczne co do jakości i zasad prowadzenia gabinetów fizjoterapeutycznych. Wejście w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty oraz zmiana przepisów o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem RODO stały się w dużej mierze potwierdzeniem słuszności tez zawartych w założeniach przyjętych podczas projektowania architektury systemu.

W niedługim czasie, mająca wejść w życie konieczność prowadzenia wszelkiej dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, to tylko kolejny argument by AsPhys nazwać prawdziwym Asystentem Fizjoterapeuty, ponieważ tę funkcjonalność zawiera on w swoich podstawowych założeniach.

Zadaniem AsPhys jest wsparcie każdej wielkości gabinetów fizjoterapeutycznych. Zarówno jednoosobowa działalność fizjoterapeutyczna, jak i kilkuosobowa placówka w swej codziennej pracy skupia się przede wszystkim na współpracy z pacjentem, lecz nie powinna zapominać o kwestiach organizacji i zarządzania. Rodzi to konieczność dostępu do analiz zapewniających kontrolę przychodów i kosztów, a w efekcie zysków placówki.

System obrazuje wysycenie gabinetów oraz tworząc grafiki pracy terapeutów, daje możliwość efektywnego wykorzystania potencjału ludzkiego placówki. To wszystko może być przedstawione w różnego rodzaju zestawieniach, raportach i rozliczeniach, co stanowi niezbędny element do podniesienia wyników finansowych każdego przedsiębiorcy.

Dzięki wdrożeniu systemu AsPhys w placówce fizjoterapeutycznej, otrzymujemy możliwość zgodnego z obowiązującymi przepisami, tworzenia i przechowywania dokumentów dotyczących naszych pacjentów.

Asystent Fizjoterapeuty zapewnia kompleksowe wsparcie przebiegu procesu terapeutycznego, od momentu rejestracji pacjenta w systemie, poprzez nadzór szeregu konsultacji, porad i wizyt, aż do momentu wydania pacjentowi dokumentacji opisującej cały proces leczenia. Dodatkowo dzięki współpracy z serwisem etarapia24.pl możliwe jest prowadzenie terapii zdalnej oraz umawianie wizyt online.

Struktura systemu porządkuje problemy medyczne pacjentów, dając w ten sposób rzetelny obraz przebiegu terapii. Dzięki temu otrzymujemy odrębny monitoring przebiegu każdego procesu leczenia, a zdarzenia medyczne (wizyty, konsultacje, porady) są grupowane tematycznie i możliwe do wyselekcjonowania w harmonogramach, rejestrach i zestawieniach.

Funkcjonalności systemu zapewniają:

  • tworzenie kart pacjentów podczas konsultacji lub porad lekarskich;

  • diagnostykę w ramach wykonywania badań;

  • planowanie procesów terapeutycznych;

  • obserwacji postępów prowadzonych terapii;

  • generowanie niezbędnej dokumentacji tworzonej w procesach terapeutycznych w postaci elektronicznej jak i papierowej.

Serce oprogramowania AsPhys jest ulokowane w jednym z najbezpieczniejszych Data Center w Polsce. Obowiązują tam bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony fizycznej, przeciwpożarowej i innych aspektów, bardzo istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa danych. Zabezpieczenia programowe wykorzystywane przy tworzeniu systemu AsPhys są porównywalne do tych, które stosowane są w systemach bankowości internetowej.

Dostęp do systemu AsPhys jest możliwy z każdego komputera stacjonarnego, przenośnego oraz urządzeń mobilnych z systemem Android, posiadającego dostęp do Internetu. AsPhys jest dostępny w chmurze, dzięki czemu użytkownicy nie przechowują na swoich komputerach żadnych danych wrażliwych i nie musza troszczyć się o wykonywanie kopii zapasowych. Jedyne do czego są zobowiązani, to zabezpieczanie własnego urządzenia pod kątem aktualności systemu operacyjnego i przeglądarki (aktualizacje automatyczne) oraz posiadanie oprogramowania antywirusowego. Podejście takie gwarantuje użytkownikom AsPhys ogromną swobodę i wygodę dostępu do danych swoich pacjentów o każdej porze dnia i nocy.

Po co to wszystko? Przede wszystkim po to, aby móc zrezygnować z papierowych kalendarzy, arkuszy kalkulacyjnych, papierowych teczek pacjentów i innych form przechowywania wrażliwych danych, które to formy, w świetle obowiązujących przepisów, są nieodpowiednie, a dla samych fizjoterapeutów niewygodne i zawodne.

Prace nad asystentem fizjoterapeuty rozpoczęte zostały w 2015 roku, tj. przed wejściem w życie aktów prawnych, które na dzień dzisiejszy niosą wytyczne co do jakości i zasad prowadzenia gabinetów fizjoterapeutycznych. Wejście w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty oraz zmiana przepisów o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem RODO stały się w dużej mierze potwierdzeniem słuszności tez zawartych w założeniach przyjętych podczas projektowania architektury systemu.

W niedługim czasie, mająca wejść w życie konieczność prowadzenia wszelkiej dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej, to tylko kolejny argument by AsPhys nazwać prawdziwym Asystentem Fizjoterapeuty, ponieważ tę funkcjonalność zawiera on w swoich podstawowych założeniach.