Relacje inwestorskie

Dane rejestrowe spółki

AsPhys Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach
ul. Dojazdowa 9b 
biuro@asphys.com

NIP: 6423218471,
REGON: 38382338300000
KRS: 0000793622,
Kapitał zakładowy 270.000,00 zł Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS

Ogłoszenia

 

2. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Data: 26.10.2020r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) „Ustawa”, Zarząd AsPhys Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, ul. Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 KSH w brzmieniu określonym Ustawą. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

 

1. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Data: 27.09.2020r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) „Ustawa”, Zarząd AsPhys Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku, ul. Dąbrowskiego 9, 44-200 Rybnik (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 KSH w brzmieniu określonym Ustawą. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.