Relacje inwestorskie

Dane rejestrowe spółki

AsPhys Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku
ul. gen J. Dąbrowskiego 9
biuro@asphys.com

NIP: 6423218471,
REGON: 38382338300000
KRS: 0000793622,
Kapitał zakładowy 270.000,00 zł Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS

Ogłoszenia